Random

Michelin Hanoi & Ho Chi Minh City 2023

It has to come, and finally it was announced on 6 Jun 2023. The inaugural guide of Hanoi and Ho Chi Minh City (Saigon) came right at the heels of KL/Penang Guide.

The MICHELIN Guide Hanoi & Ho Chi Minh City 2023 at a glance:

Total Establishments 103

 • Total one MICHELIN Star 4
 • Total Bib Gourmand 29
 • Total MICHELIN Selected 70

Hanoi 48

 • One MICHELIN Star 3
  1. Gia
  2. Hibana by Koki
  3. Tầm Vị
 • Bib Gourmand 13
  1. 1946 Cua Bac 
  2. Bun Cha Ta (Nguyen Huu Huan Street)
  3. Chả Cá Thăng Long
  4. Chào Bạn
  5. Don Duck Old Quarter
  6. Habakuk
  7. Phở 10 Lý Quốc Sư 
  8. Phở Bò Ấu Triệu
  9. Phở Gà Nguyệt
  10. Phở Gia Truyền
  11. The East
  12. Tuyết Bún Chả 34
  13. Xới Cơm
 • MICHELIN Selected 32
Hue Cuisine

Ho Chi Minh City 55

 • One MICHELIN Star 1
  1. Anăn Saigon
 • Bib Gourmand 16
  1. Bếp Mẹ ỉn (Le Thanh Ton)
  2. Chay Garden
  3. Cơm Tấm Ba Ghiền
  4. Cuc Gach Quan 
  5. Dim Tu Tac (Dong Du)
  6. Hồng Phát (District 3)
  7. Hum Garden
  8. Phở Chào
  9. Phở Hoà Pasteur
  10. Phở Hoàng
  11. Phở Hương Bình
  12. Phở Lệ (District 5)
  13. Phở Miến Gà Kỳ Đồng
  14. Phở Minh
  15. Phở Phượng
  16. Xôi Bát 
 • MICHELIN Selected 38

0 comments on “Michelin Hanoi & Ho Chi Minh City 2023

Leave a Reply

%d bloggers like this: